WWW

Technologie Internetowe

Prezentacje i przykłady

Listy zadań

Nr listy Temat Grupy wtorkowe Grupy czwartkowe
Lista 1 HTML & XHTML 16.10.2018 18.10.2018
Lista 2 CSS, cz. 1 23.10.2018 25.10.2018
Lista 3 CSS, cz. 2 30.10.2018 8.11.2018
Lista 4 JavaScript 6.11.2018 15.11.2018
Lista 5 jQuery i HTML5 27.11.2018 29.11.2018
Lista 6 HTTP 4.12.2018 6.12.2018
Lista 7 ASP.NET Core 11.12.2018 13.12.2018
Lista 8 REST API, cz. 1 18.12.2018 20.12.2018
Lista 9 REST API, cz. 2 8.1.2019 10.1.2019
Lista 10 AJAX 15.1.2019 17.1.2019
Lista 11 Bootstrap 22.1.2018 24.1.2018

Roadmap

 • 8.10.2018, Wprowadzenie, HTML/XHTML
 • 15.10.2018, CSS
 • 22.10.2018, LESS, JavaScript
 • 29.10.2018, jQuery, TypeScript, formaty JSON i XML
 • 19.11.2018, Podstawy sieci, HTTP
 • 26.11.2018, HTTP, ASP.NET Core
 • 3.12.2018, ASP.NET Core
 • 10.12.2018, Web Services & RESTful services
 • 17.12.2018, RESTful services, SPA & AJAX
 • 14.1.2019, Usability, RWD, Bootstrap
 • 21.1.2019, Angular
 • 4.2.2019, Google Maps i inne publiczne usługi, Systemy CMS i nie tylko, WordPress

Zasady na pracowni

 • Na każdych zajęciach można oddawać zadania z list, które są na dany termin przewidziane.
 • Jeśli w danym tygodniu ma się pojawić lista zadań, zostanie opublikowana w piątek lub w sobotę.
 • Zadania można oddawać tylko osobiście w trakcie trwania pracowni. Inne formy (np. wysłanie zadań poprzez e-mail) tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
 • Zebrane w trakcie semestru na pracowniach punkty te się sumują i decydują o ocenie końcowej zgodnie z poniższą tabelką.

Progi punktowe

Liczba punktówOcena
100%-90%5.0
90%-80%4.5
80%-60%4.0
60%-50%3.5
50%-40%3.0
40%-0%2.0

Komplet materiałów z poprzedniego roku