WWW

Technologie Internetowe

Punktacja (aktualizacja 8.2.2019).

Prezentacje i przykłady

Listy zadań

Nr listy Temat Grupy wtorkowe Grupy czwartkowe
Lista 1 HTML & XHTML 16.10.2018 18.10.2018
Lista 2 CSS, cz. 1 23.10.2018 25.10.2018
Lista 3 CSS, cz. 2 30.10.2018 8.11.2018
Lista 4 JavaScript 6.11.2018 15.11.2018
Lista 5 jQuery i HTML5 27.11.2018 29.11.2018
Lista 6 HTTP 4.12.2018 6.12.2018
Lista 7 ASP.NET Core 11.12.2018 13.12.2018
Lista 8 REST API, cz. 1 18.12.2018 20.12.2018
Lista 9 REST API, cz. 2 8.1.2019 10.1.2019
Lista 10 AJAX 15.1.2019 17.1.2019
Lista 11 Bootstrap 22.1.2019 24.1.2019
Lista 12 Angular koniec semestru koniec semestru
Lista 13 Google Maps (lista dodatkowa, nie liczy się do maksimum) koniec semestru koniec semestru

Roadmap

 • 8.10.2018, Wprowadzenie, HTML/XHTML
 • 15.10.2018, CSS
 • 22.10.2018, LESS, JavaScript
 • 29.10.2018, jQuery, TypeScript, formaty JSON i XML
 • 19.11.2018, Podstawy sieci, HTTP
 • 26.11.2018, HTTP, ASP.NET Core
 • 3.12.2018, ASP.NET Core
 • 10.12.2018, Web Services & RESTful services
 • 17.12.2018, RESTful services, SPA & AJAX
 • 14.1.2019, Usability, RWD, Bootstrap
 • 21.1.2019, Angular
 • 4.2.2019, Google Maps i inne publiczne usługi, Systemy CMS i nie tylko, WordPress

Zasady na pracowni

 • Na każdych zajęciach można oddawać zadania z list, które są na dany termin przewidziane.
 • Jeśli w danym tygodniu ma się pojawić lista zadań, zostanie opublikowana w piątek lub w sobotę.
 • Zadania można oddawać tylko osobiście w trakcie trwania pracowni. Inne formy (np. wysłanie zadań poprzez e-mail) tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
 • Zebrane w trakcie semestru na pracowniach punkty te się sumują i decydują o ocenie końcowej zgodnie z poniższą tabelką.

Progi punktowe

Liczba punktówOcena
100%-90%5.0
90%-80%4.5
80%-60%4.0
60%-50%3.5
50%-40%3.0
40%-0%2.0

Komplet materiałów z poprzedniego roku