Hacking for everyone

Hakowanie dla każdego

 • Zajęcia zaczynamy o 18:15
 • Obaj prelegenci powinni przetestować konfigurację przed rozpoczęciem zajęć, aby zmiana prelegenta odbyła się sprawnie.
 • Każda prezentacja powinna trwać 30 minut.
 • Slajdy prezentacji powinny być przygotowane w języku angielskim, natomiast językiem prezentacji jest język polski.

Slajdy z pierwszych wprowadzających zajęć

Propozycje tematów

Seria 1

 • Introduction Ethical Hacking [rezerwacja: Natalia P.]
 • Reconnaisance and footprinting (including OSINT) [rezerwacja: Julia M.]
 • Scanning Networks [rezerwacja: Michał H.]
 • Enumeration [rezerwacja: Adam Sz.]
 • Vulnerability Analysis
 • System hacking
 • Malware Threats [rezerwacja: Maria Sz.]
 • Sniffing
 • Social Engineering [rezerwacja Marcin Cz.]
 • Denial of Service [rezerwacja Paweł T.]
 • Session Hijacking
 • Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 • Hacking Wireless Networks [rezerwacja: Kacper M.]
 • Hacking Web Servers and Web Applications
 • SQL Injection [rezerwacja: Oskar K.]
 • Hacking Mobile Devices & Platforms
 • Hacking IoT and OT
 • Cryptography
 • Cloud Computing
 • Binary exploitation/pwning [rezerwacja: Paweł K.]
 • Lua sandbox hacking [rezerwacja: Krzysztof O.]
 • Reverse Engineering [rezerwacja: Miriam B.]
 • Hacking in competitive programming [rezerwacja: Michał B.]
 • Forensics [rezerwacja: Jakub K.]
 • Rooting Android phones [rezerwacja: Franciszek M.]

Seria 2

 • ...

Harmonogram

Data Slot Temat Prelegent Materiały
Seria 1
4.3.2024 1 i 2 Introduction into Ethical Hacking Natalia P. ...
11.03.2024 1 Reconnaisance and footprinting (including OSINT) Julia M. ...
2 SQL Injection Oskar K. ...
18.03.2024 1 Scanning Networks Michał H. ...
2 Enumeration Adam Sz. ...
25.03.2024 1 Lua sandbox hacking Krzysztof O. ...
2 Denial of Service Paweł T. ...
3 Forensics Jakub K. ...
08.04.2024 1 Reverse Engineering Miriam B. ...
2 Binary exploitation/pwning Paweł K.
15.04.2024 1 Social Engineering Marcin Cz. ...
2 Malware Threats Maria Sz. ...
3 Scanning Networks Michał H. ...
22.04.2024 1 Hacking in competitive programming Michał B. ...
2 Hacking Wireless Networks Kacper M. ...
3 Rooting Android phones Franciszek M. ...
Seria 2
29.04.2024 1 ...
2 ...
06.05.2024 1 ...
2 ...
13.05.2024 1 ...
2 ...
20.05.2024 1 ...
2 ...
27.05.2024 1 ...
2 ...
03.06.2024 1 ...
2 ...
10.06.2024 1 ...
2 ...