Hacking for everyone

Hakowanie dla każdego

 • Zajęcia zaczynamy o 18:15
 • Obaj prelegenci powinni przetestować konfigurację przed rozpoczęciem zajęć, aby zmiana prelegenta odbyła się sprawnie.
 • Każda prezentacja powinna trwać 30 minut.
 • Slajdy prezentacji powinny być przygotowane w języku angielskim, natomiast językiem prezentacji jest język polski.

Slajdy z pierwszych wprowadzających zajęć

Punktacja (status na 27.05.2024)

Propozycje tematów

Seria 1

 • Introduction Ethical Hacking [rezerwacja: Natalia P.]
 • Reconnaisance and footprinting (including OSINT) [rezerwacja: Julia M.]
 • Scanning Networks [rezerwacja: Michał H.]
 • Enumeration [rezerwacja: Adam Sz.]
 • Malware Threats [rezerwacja: Maria Sz.]
 • Social Engineering [rezerwacja Marcin Cz.]
 • Denial of Service [rezerwacja Paweł T.]
 • Hacking Wireless Networks [rezerwacja: Kacper M.]
 • SQL Injection [rezerwacja: Oskar K.]
 • Binary exploitation/pwning [rezerwacja: Paweł K.]
 • Lua sandbox hacking [rezerwacja: Krzysztof O.]
 • Reverse Engineering [rezerwacja: Miriam B.]
 • Hacking in competitive programming [rezerwacja: Michał B.]
 • Forensics [rezerwacja: Jakub K.]
 • Rooting Android phones [rezerwacja: Franciszek M.]

Seria 2

 • Vulnerability Analysis [rezerwacja: Marcin Cz.]
 • Sniffing [rezerwacja: Maria Sz.]
 • Session Hijacking [rezerwacja: Adam Sz.]
 • XSS, CSRF, SSRF [rezerwacja: Oskar K.]
 • Hacking Web Servers [rezerwacja: Michał H.]
 • Hacking IoT and OT [rezerwacja: Paweł T.]
 • Hacking Mobile Devices & Platforms [rezerwacja: Julia M.]
 • Cryptography [rezerwacja: Jakub K.]
 • Xz Utils Backdoor [rezerwacja: Franciszek M.]
 • Binary exploitation/pwning (part 2) [rezerwacja: Paweł K.]
 • System hacking
 • Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 • Cloud Computing
 • Steganography in malware distribution
 • Deep dive into malware software
 • Why anonymity is so difficult
 • Attacks on Processors Microarchitecture [rezerwacja: Krzysztof O.]
 • Hacking passwords [rezerwacja: Kacper M.]
 • Deobfuscation in reverse engineering [rezerwacja Miriam B.]
 • Zero-Knowledge Proofs [rezerwacja: Michał B.]

Harmonogram

Data Slot Temat Prelegent Materiały
Seria 1
4.3.2024 1 i 2 Introduction into Ethical Hacking Natalia P. ...
11.03.2024 1 Reconnaisance and footprinting (including OSINT) Julia M. ...
2 SQL Injection Oskar K. ...
18.03.2024 1 Scanning Networks Michał H. ...
2 Enumeration Adam Sz. ...
25.03.2024 1 Lua sandbox hacking Krzysztof O. ...
2 Denial of Service Paweł T. ...
3 Forensics Jakub K. ...
08.04.2024 1 Reverse Engineering Miriam B. ...
2 Binary exploitation/pwning Paweł K.
15.04.2024 1 Social Engineering Marcin Cz. ...
2 Malware Threats Maria Sz. ...
3 Scanning Networks Michał H. ...
22.04.2024 1 Hacking in competitive programming Michał B. ...
2 Hacking Wireless Networks Kacper M. ...
3 Rooting Android phones Franciszek M. ...
Seria 2
29.04.2024 1 Cryptography Jakub K. ...
2 XSS, CSRF, SSRF Oskar K. ...
06.05.2024 1 Session Hijacking Adam Sz. ...
2 Attacks on Processors Microarchitecture Krzysztof O. ...
3 Hacking IoT and OT Paweł T. ...
13.05.2024 1 Hacking Mobile Devices & Platforms Julia M. ...
2 Binary exploitation/pwning (part 2) Paweł K. ...
3 Hacking Web Servers Michał H. ...
20.05.2024 1 - - ...
2 - - ...
27.05.2024 1 Sniffing Maria Sz. ...
2 Vulnerability Analysis Marcin Cz. ...
03.06.2024 1 Hacking passwords Kacper M. ...
2 Zero-Knowledge Proofs Michał B. ...
10.06.2024 1 Deobfuscation in reverse engineering Miriam B. ...
2 Xz Utils Backdoor Franciszek M. ...