Database Applications

Projektowanie aplikacji z bazami danych

Prezentacje i przykłady

Listy zadań

Zadanie Temat Grupa poniedziałkowa Grupa czwartkowa
Lista 1 T-SQL: podstawy 6.3.2017 9.3.2017
Lista 2 T-SQL: programowanie 13.3.2017 16.3.2017
Lista 3 Kursory, wyzwalacze 20.3.2017 23.3.2017
Lista 4 Transakcje, blokady i optymalizacja 3.4.2017 6.4.2017
Lista 5 Przygotowanie do projektu, spisanie głównych procesów i wymagań 10.4.2017 13.4.2017
Lista 6 Prototypy, struktura projektu 24.4.2017 20.4.2017
Lista 7 Repozytoria i application services 8.5.2017 27.4.2017
Lista 8 Testowanie i schemat bazy danych 15.5.2017 4.5.2017
Lista 9 Implementacja repozytorium opartego o ORM 19.5.2017 18.5.2017
Lista 10 Interfejs użytkownika 29.5.2017 1.6.2017
Lista 11 Integracja aplikacji (lista opcjonalna) koniec semestru koniec semestru

Roadmap

 • 27.2.2017: Program, T-SQL: Podstawy
 • 6.3.2017: T-SQL: Programowanie
 • 13.3.2017: Kursory, wyzwalacze
 • 20.3.2017: Transakcje i blokady, optymalizacja
 • 27.3.2017: Architektura, Domain-Driven Design
 • 3.4.2017: Domain-Driven Design c.d., Testowanie
 • 10.4.2017: Wprowadzenie do ORM, NHibernate
 • 24.4.2017: NHibernate c.d.
 • 8.5.2017: NHibernate c.d., LINQ
 • 15.5.2017: Analiza agregatów na przykładzie (warsztat)
 • 19.5.2017: Warstwa prezentacji, modele danych
 • 29.5.2017: Automapper, Integracja aplikacji
 • 5.6.2017: REST
 • 12.6.2017: OData, MicroServices
 • 19.6.2017: CQRS

Cele, zasady i wytyczne obowiązujące na pracowni

 • Celem na koniec semestru jest utworzenie działającej aplikacji zgodnie z dobrymi praktykami i z zastosowaniem odpowiednich wzorców (głównie będziemy bazować na DDD). Aby osiągnąć cel, na (prawie) każde zajęcia będzie do zrobienia lista zadań mająca za zadanie przećwiczyć pewien aspekt tworzenia aplikacji, a jednocześnie dołożyć cegiełkę do docelowej aplikacji, chociaż nie wszystkie zadania będą miały za cel rozwijać aplikację. Niestety wadą tego podejścia jest to, że jak ktoś na jakimś etapie nawali, może mieć potem kłopot z robieniem kolejnych list, stąd bardzo ważna jest systematyczna praca.
 • Chociaż na wykładzie będą omawiane technologie Microsoftu, jest możliwość tworzenia aplikacji w innym zestawie technologii. Trzeba jednak pamiętać, że...
  • Niezbędne będzie wykazanie więcej samodzielności, ponieważ z wykładu będzie można skorzystać tylko częściowo.
  • Raz wybranego zestawu zmienić już nie można (zresztą byłoby to bardzo kłopotliwe).
  • Jeśli jakieś zadanie będzie blisko powiązane z jakimś aspektem technologii Microsoftu, po stronie studenta leży takie jego przeformułowanie, żeby miało zastosowania do wybranych technologii.
 • Zostaną zaproponowane 2 różne aplikacje i każdy będzie realizował jedną z nich. Podczas ich realizacji oczekiwane będą pewne elementy współpracy, m.in. na pewnym etapie pojawią się zadania mające na celu integrację aplikacji. Szczegóły będą opisywane w ramach list zadań.
 • Podczas rozwoju aplikacji przez cały ten semestr bardzo ważnym aspektem jest utrzymywanie dobrej jakości architektury i kodu rozwiązania (niezależnie od konieczności dodawania nowych elementów). Oznacza to, że w ramach każdej (lub co drugiej) listy zadań będzie jedno zadanie mające na celu refaktoring wersji z poprzedniego refaktoringu. Student będzie miał za zadanie przedstawić w jaki sposób poprawił rozwiązanie od ostatniego razu. To dosyć ważne - ma na celu uświadomić, że decyzje podjęte na początku tworzenia systemu, pod koniec jego tworzenia okazują się co najmniej częściowo błędne, a zwykle okazuje się to już dosyć szybko, szczególnie w przypadku nowej dziedziny, w której tworzymy system. Co więcej, ma za zadanie zmuszenie do ponownego przemyślenia całej architektury, a nie tylko skupieniu się na dodawanym elemencie.
 • Na każdych zajęciach można oddawać zadania z list, które są na dany termin przewidziane.
 • Zadania można oddawać tylko osobiście w trakcie trwania pracowni. Inne formy (np. wysłanie zadań poprzez e-mail) tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
 • Zebrane w trakcie semestru na pracowniach punkty się sumują i decydują o ocenie końcowej zgodnie z poniższą tabelką.

Progi punktowe

Liczba punktówOcena
100%-90%5.0
90%-80%4.5
80%-60%4.0
60%-50%3.5
50%-40%3.0
40%-0%2.0

Komplet materiałów z poprzedniego roku