WWW

Technologie Internetowe

Prezentacje i przykłady

Listy zadań

Nr listy Temat Grupa poniedziałkowa Grupa czwartkowa
Lista 1 HTML & XHTML 16.10.2017 19.10.2017
Lista 2 CSS, cz. 1 23.10.2017 26.10.2017
Lista 3 CSS, cz. 2 30.10.2017 9.11.2017
Lista 4 JavaScript 6.11.2017 16.11.2017
Lista 5 jQuery i TypeScript 13.11.2017 23.11.2017
Lista 6 HTTP 20.11.2017 30.11.2017
Lista 7 ASP.NET Core 27.11.2017 7.12.2017
Lista 8 RESTful services 4.12.2017 14.12.2017
Lista 9 AJAX, Angular 18.12.2017 4.1.2018
Lista 10 Bootstrap 8.1.2018 11.1.2018
Lista 11 Google Maps 15.1.2018 18.1.2018
Lista 12 Protokół OAuth2 22.1.2018 25.1.2018

Roadmap

 • W1, 9.10.2017, Wprowadzenie, HTML/XHTML
 • W2, 16.10.2017, HTML/XHTML, CSS
 • W3, 23.10.2017, CSS
 • W4, 30.10.2017, LESS, JavaScript
 • W5, 6.11.2017, jQuery, TypeScript, formaty JSON i XML
 • W6, 13.11.2017, Podstawy sieci, HTTP
 • W7, 20.11.2017, ASP.NET Core
 • W8, 27.11.2017, Web Services & RESTful services
 • W9, 4.12.2017, AJAX, Angular
 • W10, 18.12.2017, Usability, RWD, Bootstrap
 • W11, 8.1.2018, Google Maps i inne publiczne usługi, WordPress
 • W12, 15.1.2018, Bezpieczeństwo informacji, AAA, OAuth2
 • W13, 22.1.2018, OWASP Top 10, Optymalizacja WWW

Zasady na pracowni

 • Na każdych zajęciach można oddawać zadania z list, które są na dany termin przewidziane.
 • Jeśli w danym tygodniu ma się pojawić lista zadań, zostanie opublikowana w piątek lub w sobotę.
 • Zadania można oddawać tylko osobiście w trakcie trwania pracowni. Inne formy (np. wysłanie zadań poprzez e-mail) tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.
 • Zebrane w trakcie semestru na pracowniach punkty te się sumują i decydują o ocenie końcowej zgodnie z poniższą tabelką.

Progi punktowe

Liczba punktówOcena
100%-90%5.0
90%-80%4.5
80%-60%4.0
60%-50%3.5
50%-40%3.0
40%-0%2.0

Punktacja (aktualizacja 22.1.2018).

Komplet materiałów z poprzedniego roku